+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Екипът на Счетоводна кантора АСО ТРЕНД се състои от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, готови във всеки момент да бъдат от полза за своите клиенти. Ние имаме цялото необходимо кадрово, ресурсно, материално и информационно обезпечение, за да предоставим на нашите клиенти първокачествена комплексна услуга в областта на счетоводството, данъците, осигуряването.

Ние предлагаме счетоводни услуги като самостоятелно предприятие от 1999 год. Преди това управителите и съдружници във фирмата са трупали опит като счетоводители в големи и авторитетни счетоводни кантори. Управителите и всички служители имат магистърска или бакалавърска степен по счетоводство, финанси, икономика или управление и организация на труда.

Ние сме ориентирани изцяло към клиента и неговото удобство. Нашият екип ще ви осигури перфектно и прецизно обслужване в унисон с българското законодателство и ще ви улесни в ръководенето на вашия бизнес.

Чрез нас Вие ще оптимизирате своите разходи - за поддържане на отдел „Счетоводство” и отдел "ЛС и ТРЗ", за наемане на допълнителен специализиран персонал и за закупуването на скъпоструващ счетоводен софтуер.

Ние обслужваме нашите клиенти в собствен модерен офис и съвременна материално-техническа база.

Нашата цел е насочена винаги към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на вашия бизнес, при спазване на условия за пълна конфиденциалност.

Ако искате да научите повече за нас и нашите услуги, свържете се с нас още сега.

ВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА
ВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА
управляващ съдружник,
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 0888 5586 25
e-mail: velina.vladimirova@asotrend.bg
ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ
управляващ съдружник
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 0887 594 968
e-mail: tzvetan.vladimirov@asotrend.bg
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА
Ръководител отдел "Човешките ресурси"
магистър по финанси
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: emilia.todorova@asotrend.bg
ЛИДИЯ ЩУРКОВА
Експерт, управление на човешките ресурси
магистър "Управление човешки ресурси"
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: lidia.shturkova@asotrend.bg
ЦВЕТАНКА КАРАКУТЕВА
Старши счетоводител
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: tzveti.karakuteva@asotrend.bg
АННА ДИМИТРОВА
Счетоводител
магистър по одитинг
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: anna.dimitrova@asotrend.bg
ВЕСЕЛА ЦОНЕВА
Счетоводител
бакалавър икономика на търговията
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: vesela.tsoneva@asotrend.bg
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА
оперативен счетоводител
магистър по финанси
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: eleonora.nikolova@asotrend.bg
ЙОРДАНКА МИХАЛЕВА
оперативен счетоводител
бакалавър по финанси
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: y.mihaleva@asotrend.bg
ВЕНЕЛИН АСЕНОВ
оперативен счетоводител
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: venelin.asenov@asotrend.bg
МАРИНА МАКЛЕВА
специалист ЛС и ТРЗ

тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: marina.makleva@asotrend.bg
ДЕНИЦА ТОМОВА
оперативен счетоводител
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: denitsa.tomova@asotrend.bg
ГЕРГАНА ГРОЗЕВА
специалист ЛС и ТРЗ
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: gergana.grozeva@asotrend.bg

Мнения